Các thuật ngữ trong hệ thống camera quan sát

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ TRONG CAMERA QUAN SÁT CCTV Camera quan sát hay camera giám sát, camera wifi (Closed-circuit television – CCTV). là việc sử dụng các máy quay video để truyền tín hiệu đến một nơi cụ thể, trên một số màn hình giới hạn. Nó khác với truyền hình phát…

Đọc tiếp